Fear

Visi kažko bijome. Įvairiausių dalykų. Nuo tamsos iki vorų.

baimė sukausto mus, užgniaužia kvapą ir bet kokią mintį nuveja į šalį, įsitempia raumenys, organizmas pasiruošia gynybai..

Kiekvienai baimei yra suteiktas atskiras pavadinimas.

Įdomumo dėlei sumaniau surinkti visas daug maž žinomas fobijas.

Štai įdomesniųjų sąrašiukas:

Ablutophobia– prausimosi, maudymosi baimė.
Acarophobia– niežulio baimė.
Acerophobia– rūgštumo baimė.

Agraphobia- per didelio seksualumo baimė.
Agyrophobia- gatvių baimė, baimė pereiti į kitą gatvės pusę.
Alektorophobia- viščiukų baimė.
Alliumphobia- česnako baimė.
Amathophobia- dulkių baimė.
Ambulophobia- ėjimo baimė.

Anatidaephobia- baimė, kad kažkur pasaulyje yra antis, kuri tave stebi.

Anglophobia- Anglijos, anglų baimė.
Anthrophobia or Anthophobia- gėlių baimė.
Apeirophobia- amžinybės baimė
Aphenphosmphobia- prisilietimo baimė. (Haphephobia)
Apotemnophobia- žmogaus, kuriam kas nors yra amputuota baimė
Arachibutyrophobia- baimė, kad riešutų sviestas prilips prie gomurio
Atelophobia- netobulybės baimė
Athazagoraphobia- baimė būti pamirštam ar ignoruojamam
Aulophobia- fleitų baimė
Aurophobia- aukso baimė
Auroraphobia- Šiaurės pašvaistės baimė
Autodysomophobia- prakaituoto, dvokiančio žmogaus ar sutvėrimo baimė

Bolshephobia– Bolševikų baimė.
Barophobia- gravitacijos baimė.
Bibliophobia- knygų baimė.
Blennophobia- dumblo baimė.
Bogyphobia- vaiduoklių, baidyklių baimė.
Bromidrosiphobia or Bromidrophobia- kūno kvapo baimė.

Cacophobia– bjaurumo baimė.
Caligynephobia- gražių moterų baimė.
Carnophobia- mėsos baimė.
Catagelophobia- išjuokimo baimė.
Catapedaphobia- baimė nušokti nuo įvairaus aukščio.
Cathisophobia- sėdėjimo baimė.
Chaetophobia- plaukų baimė.
Chionophobia- sniego baimė.
Chorophobia- šokio baimė.
Chrometophobia or Chrematophobia- pinigų baimė.
Chromophobia or Chromatophobia- spalvų baimė.
Chronomentrophobia- laikrodžių baimė.
Cibophobia- maisto baimė.(Sitophobia, Sitiophobia)
Clinophobia- baimė užmigti.

Coprastasophobia- vidurių užkietėjimo baimė.

Coprophobia- fekalijų baimė.
Consecotaleophobia- kinietiškų lazdelių baimė.
Counterphobia- bauginančių situacijų baimė

Decidophobia– sprendimų baimė.
Defecaloesiophobia- skausmingo tuštinimosi baimė.
Deipnophobia- vakarienės baimė, baimė kalbėtis vakarienės metu.
Demonophobia or Daemonophobia- demonų baimė.
Dentophobia- dantisto baimė.
Dextrophobia- daiktų, kurie yra dešinėje nuo kūno baimė .
Didaskaleinophobia- baimė eiti į mokyklą.
Dishabiliophobia- baimė nusirengti kažkam matant.
Disposophobia- šiukšlių išmetimo baimė
Dutchphobia- vokiečių baimė.

Ecclesiophobia– bažnyčios baimė.
Eisoptrophobia- savo atspindžio veidrodyje baimė.
Emetophobia- vėmimo baimė.
Enetophobia- kėglių baimė.
Eosophobia- saulėlydžio arba dienos šviesos baimė.
Ephebiphobia- paauglių baimė.
Epistaxiophobia- kraujavimo iš nosies baimė.
Epistemophobia- žinių baimė.
Ereuthrophobia- išraudimo baimė
Euphobia- baimė išgirsti gerų žinių.
Erythrophobia or Erytophobia or Ereuthophobia- 1) raudonos šviesos baimė. 2) išraudimo baimė. 3) raudonos spalvos baimė.

Francophobia– Prancūzijos ar prancūzų baimė. (Gallophobia, Galiophobia)

Gallophobia or Galiophobia- Prancūzų ar Prancūzijos baimė. (Francophobia)
Gamophobia- santuokos baimė.
Geliophobia- juoko baimė.
Gelotophobia- pajuokos baimė.
Geniophobia- smakrų baimė.
Germanophobia- Vokietijos arba vokiečių baimė.
Gerontophobia- senų žmonių arba senėjimo baimė.
Glossophobia- kalbėjimo viešai baimė.
Graphophobia- rašymo baimė.
Gymnophobia- nuogumo baimė
Gynephobia or Gynophobia- moters baimė

Hadephobia– pragaro baimė.
Hagiophobia- šventųjų baimė.
Hedonophobia- baimė jaustis maloniai.
Hellenologophobia- graikiškų terminų arba mokslinių terminų baimė
Helminthophobia- baimė būti apsuptam kirmėlių.
Hexakosioihexekontahexaphobia- skaičiaus 666 baimė.
Hierophobia- kunigų arba šventų dalykų baimė.
Hippopotomonstrosesquipedaliophobia- ilgų žodžių baimė.
Homilophobia- pamokslų baimė.
Homophobia- vienodumo, monotonijos arba homoseksualumo ar tapimo homoseksualu baimė.
Hylephobia- materializmo arba epilepsijos baimė.

Iatrophobia– gydytojų baimė.
Isopterophobia- termitų baimė
Ithyphallophobia- baimė pamatyti, pagalvoti arba jausti pasistojusį vyro lytinį organą

Japanophobia– japonų baimė
Judeophobia- žydų baimė.

Kathisophobia– baimė atsisėsti.
Katsaridaphobia- tarakonų baimė.
Kosmikophobia- kosminių fenomenų baimė.
Kyphophobia- kuprinimosi baimė

Lachanophobia– daržovių baimė.
Leukophobia- baltos spalvos baimė.
Levophobia- daiktų, esančių kairėje nuo kūno pusėje, baimė.
Linonophobia- virvių baimė.
Liticaphobia- teisininkų mantijų baimė.
Lockiophobia- vaiko gimimo baimė.
Logophobia- žodžių baimė.
Lutraphobia- ūdrų baimė.
Lyssophobia- pasiutligės arba beprotybės baimė

Macrophobia– ilgo laukimo baimė.
Mageirocophobia- baimė ruošti maistą.
Maieusiophobia- vaiko gimimo baimė.
Malaxophobia- muilo operos baimė. (Sarmassophobia)
Medomalacuphobia- impotencijos baimė.
Medorthophobia- erekcijos baimė.
Melanophobia- juodos spalvos baimė.
Melophobia- muzikos baimė.
Metrophobia- poezijos baimė.
Mnemophobia- prisiminimų baimė.
Mythophobia- mitų, pasakų ar istorijų baimė.

Nephophobia– debesų baimė.
Noctiphobia- nakties baimė.
Nomatophobia- vardų baimė.
Nostophobia- baimė grįžti namo.
Novercaphobia- pamotės baimė.
Nyctohylophobia- miško naktį baimė

Obesophobia– baimė kelti svarmenis.(Pocrescophobia)
Octophobia – figūros 8 baimė.
Oenophobia- vyno baimė.
Olfactophobia- kvapų baimė.
Ombrophobia- lietaus baimė arba baimė būti sulytam.
Omphalophobia- bambos baimė.
Oneirogmophobia- “šlapių sapnų“ baimė.
Onomatophobia- baimė išgirsti tam tikrą žodį arba vardų baimė
Ophthalmophobia- spoksojimo baimė.
Optophobia- baimė atmerkti vieną akį.
Ostraconophobia- savanaudiškumo baimė.
Ouranophobia or Uranophobia- dangaus baimė.

Pagophobia– ledo arba šerkšno baimė.

Panophobia or Pantophobia- baimė viskam.

Papaphobia- Popiežiaus baimė.
Papyrophobia- popieriaus baimė.
Paraskavedekatriaphobia- penktadienio, 13 d baimė.
Parthenophobia- nekaltų mergaičių baimė.
Peccatophobia- nuodėmių arba įsivaizduojamų nusikaltimų baimė.
Pediophobia- lėlių baimė.
Pedophobia- vaikų baimė.
Peladophobia- plikų žmonių baimė.
Pentheraphobia- uošvės/anytos baimė (Novercaphobia)
Phagophobia- baimė būti suvalgytam.
Philemaphobia or Philematophobia- bučinių baimė.
Philophobia- meilės baimė.
Phobophobia- baimė bijoti.
Phonophobia- garsų, balsų arba savo paties balso baimė; arba telefonų baimė.
Phronemophobia- baimė galvoti.
Placophobia-antkapių baimė.
Pluviophobia- lietaus baimė.
Pogonophobia- barzdų baimė.
Porphyrophobia- violetinės spalvos baimė.
Potamophobia- upių arba judančio vandens baimė.
Psellismophobia- mikčiojimo baimė.
Psychophobia- minčių baimė.
Pteronophobia- baimė būti kutenamam plunksnomis.
Pupaphobia – virvelėmis valdomų lėlių baimė.

Rhabdophobia– baimė būti nubaustam arba sumuštam lazda ar būti stipriai sukritikuotam. Taip pat magiškos lazdelės baimė.
Rhytiphobia- baimė susiraukšlėti.
Russophobia- Rusų baimė

Samhainophobia– Helovyno baimė.
Satanophobia- šėtono baimė.
Scelerophibia- blogų žmonių baimė.

Sciophobia Sciaphobia- šešėlių baimė.
Scolionophobia- mokyklos baimė.
Scopophobia or Scoptophobia- baimė būti pamatytam.
Scriptophobia- baimė rašyti viešai.
Selenophobia- mėnulio baimė.

Siderophobia- žvaigždžių baimė.

Sinistrophobia- daiktų kairiarankiams baimė.
Sinophobia- Kinijos arba kiniečių baimė.
Soceraphobia- uošvių baimė.
Soteriophobia – priklausomybės nuo kitų žmonių baimė.
Staurophobia- kryžių ar nukryžiuotojo baimė.
Stygiophobia or Stigiophobia- pragaro baimė.
Symbolophobia- simbolių baimė.
Symmetrophobia- simetrijos baimė.
Syngenesophobia- giminaičių baimė.

Taphephobia Taphophobia– baimė būti palaidotam gyvam.
Tapinophobia- baimė būti pasimetusiam.
Teleophobia- 1) tam tikrų augalų baimė. 2) religinių ceremonijų baimė.
Telephonophobia- telefonų baimė.
Teratophobia- pabaisų, išsigimusių žmonių baimė; baimė pagimdyti išsigimusį vaiką.
Testophobia- egzaminų, kontrolinių baimė.
Teutophobia- Vokietijos, vokiečių baimė.
Thanatophobia or Thantophobia- mirties baimė.
Theatrophobia- teatro baimė.
Theophobia- dievų ir religijos baimė.

Tocophobia- nėštumo baimė.
Tomophobia- chirurginių operacijų baimė.
Toxiphobia or Toxophobia or Toxicophobia- baimė būti nunuodytam.
Tremophobia- drebėjimo baimė.
Trichopathophobia or Trichophobia- plaukų baimė. (Chaetophobia, Hypertrichophobia)
Triskaidekaphobia- skaičiaus 13 baimė.
Tyrannophobia- tirono baimė

Vaccinophobia– skiepų baimė.
Venustraphobia- gražių moterų baimė.
Verbophobia- žodžių baimė.
Vestiphobia- baimė apsirengti.

Walloonphobia– valonų baimė

Wiccaphobia- raganų baimė

Xanthophobia– geltonos spalvos baimė

Xenoglossophobia- užsienio kalbų baimė

Xenophobia- užsieniečių ar nepažįstamųjų baimė

Xerophobia- sausumo baimė

Zelophobia– pavydo baimė

Zeusophobia- Dievo baimė

Zemmiphobia- didelės žiurkės baimė

Reklama

1 mintis apie “Fear

Parašykite komentarą

Įveskite savo duomenis žemiau arba prisijunkite per socialinį tinklą:

WordPress.com Logo

Jūs komentuojate naudodamiesi savo WordPress.com paskyra. Atsijungti /  Keisti )

Google+ photo

Jūs komentuojate naudodamiesi savo Google+ paskyra. Atsijungti /  Keisti )

Twitter picture

Jūs komentuojate naudodamiesi savo Twitter paskyra. Atsijungti /  Keisti )

Facebook photo

Jūs komentuojate naudodamiesi savo Facebook paskyra. Atsijungti /  Keisti )

w

Connecting to %s